Kamer: Onderzoek verjaringstermijn mijnbouwschade

Moet de overheid ook opdraaien voor mijnbouwschade die (meer dan) dertig jaar geleden is veroorzaakt, zoals door de gaswinning in Groningen? Dat moet het kabinet laten onderzoeken, vindt de Tweede Kamer.
De Kamer stemde dinsdag unaniem in met een
tot een onderzoek naar het verlengen of opheffen van de verjaringstermijn van mijnbouwschade. Die motie kwam van CDA-kamerleden Agnes Mulder en Sander de Rouwe.
Nu is een mijnbouwer, zoals de NAM in Groningen en voorheen de Staatsmijnen in Limburg, na dertig jaar niet meer verantwoordelijk voor eventuele schade. Het kabinet besloot onlangs op grond van verjaring niets te betalen aan Limburgers die na dertig jaar nog schade hebben van mijnbouw.
Volgens het CDA moet de overheid de omwonenden niet met de lasten laten zitten als zij wil profiteren van de grondstoffen uit dat gebied.