Stadjers dreigen gemeente met rechter om tunnel Paterswoldseweg

Bewoners die strijden tegen een tunnel onder het spoor bij de Paterswoldseweg in Groningen dreigen de gemeente met gerechtelijke stappen.
Ze vinden dat de gemeente onvoldoende heeft gedaan om bewoners van vier omliggende wijken te betrekken bij de plannen, zo schrijven ze in een brief aan de Provinciale Staten: 'Wij voelen ons in de steek gelaten. Dit dwingt ons om in actie te komen om onze belangen te verdedigen.'

'Procedure moet opnieuw'
In de brief aan de provinciale politiek roept het actiecomité Tunnel Overleg Laanhuizen de Staten op de door de gemeente Groningen gevolgde procedure af te wijzen en opnieuw te doen. Volgens de bewoners moet de discussie met alle betrokkenen op een ordentelijke wijze worden gevoerd: 'Uitsluitend een discussie hierover binnen de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (ROEZ) is volstrekt onvoldoende', zo schrijft het actiecomité.

Veel weerstand
In de wijken is veel weerstand tegen het tunnelplan. De bewoners vrezen dat het betonnen bouwwerk de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt aantast. Ook zou de ontsluiting van de wijk erop achteruit gaan. Daarnaast vinden ze de plannen slecht onderbouwd.

Woensdag op de agenda
Het tunnelplan staat woensdag op de agenda van Provinciale Staten. Hoewel het onderwerp als hamerstuk op de agenda staat, doen de bewoners een nadrukkelijk beroep op de Staten om er alsnog over te spreken.

'Bewegingsvrijheid Stadjers beperkt'
De actievoerders zeggen het schokkend te vinden hoezeer de bezoeker van de stad bediend wordt met verbetering van de bereikbaarheid, terwijl de stadsbewoners juist in hun bewegingsvrijheid beperkt worden: 'Dit is een hard gelag voor de bewoners. De plannen zijn voor ons onacceptabel.'
Deel dit artikel:

Recent nieuws