Provincie: kwikuitstoot RWE/Essent niet verontrustend

De kwikuitstoot van de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent is niet verontrustend. Dat schrijft het provinciebestuur in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. Volgens het provinciebestuur is de uitstoot van kwik zeer gering en voldoet de nieuwe centrale aan alle Europese regelgeving.
'Onaanvaardbare verhoging'
GroenLinks had eerder dit jaar vragen gesteld naar aanleiding van nieuw onderzoek in opdracht van milieuorganisaties. In dat onderzoek concludeert de Radboud Universiteit Nijmegen dat de nieuwe centrale zorgt voor een onaanvaardbare verhoging van extreem giftig kwik in het Eems-Dollardgebied.

Geen strengere normen
Het provinciebestuur zegt het onderzoek van de universiteit te kennen, maar maakt zich geen zorgen. Aangezien het bedrijf al gebruik maakt van de best bestaande technieken ziet de provincie geen aanleiding om RWE/Essent strengere normen op te leggen. Wel wijst de provincie erop dat het kwikprobleem op mondiale schaal moet worden aangepakt. Daarvoor haalt de provincie een verdrag aan waar ook Nederland zich aan heeft gecommitteerd.
Deel dit artikel:

Recent nieuws