Groninger Bodem Beweging kritisch over hulp aan schrijnende gevallen

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is kritisch over de hulp die 35 gezinnen en alleenstaanden in het aardbevingsgebied ontvangen van de commissie Bijzondere Situaties.
Volgens Daniëlla Blanken van de GBB had de hulp al veel eerder moeten komen en betreft het een groter aantal dan de 35 die nu wordt genoemd. Ook is volgens haar onduidelijk wie er nu precies aan de voorwaarden voldoen die worden genoemd op de website vangnetbijzonderesituatie.nl.

De achterban van de GBB wordt desondanks opgeroepen om te proberen van de regeling gebruik te maken.
Deel dit artikel:

Recent nieuws