Miljoeneninvestering op Zernikepark

De energieproeftuin EnTranCe op het Zernike-complex in Groningen groeit de komende jaren van één naar vijf hectare. Ook komt er een nieuw onderwijsgebouw voor 150 studenten. Met de uitbreiding is een bedrag gemoeid van 43 miljoen euro. Waarvan 33 miljoen voor het gebouw van de Energy Academy en tien miljoen voor de ontwikkeling van de energieproeftuin.
Proeftuin
EnTranCe is een onderdeel van de Energy Academy en is een initiatief van de Hanzehogeschool. De proeftuin biedt ruimte voor onderzoek op het gebied van energie. Stapsgewijs moet het centrum zich ontwikkelen tot een internationale hotspot voor toegepast onderzoek. In het nieuwe gebouw komen ook ruimtes voor gezamenlijk onderzoek met het bedrijfsleven.

Regionale subsidies
De uitbreiding op het Zernikepark wordt voor een belangrijk deel betaald uit regionale subsidies. Dinsdag werd al duidelijk dat Samenwerking Noord-Nederland (SNN) 14,5 miljoen beschikbaar stelt. Daarvan gaat 10,2 miljoen naar de nieuwbouw van de Energy Academy en 4,3 miljoen voor de ontwikkeling van EnTranCe. Woensdag werd bekend dat ook de gemeente Groningen 1,5 miljoen euro vrijmaakt voor de energieproeftuin.
Deel dit artikel:

Recent nieuws