'Monumenten beschermen door minder gaswinning'

De landelijke Bond Heemschut voor de bescherming van cultureel erfgoed eist van minister Kamp dat de gaswinning verder wordt teruggeschroefd. Zo moet worden voorkomen dat er nog meer schade ontstaat aan monumenten.
Zienswijze
De bond zegt met lede ogen aan te zien dat eeuwenoude kerken, molens, boerderijen en woningen het zwaar te verduren hebben. Dit staat in de zienswijze, die is ingediend tegen het gasbesluit van Kamp.

Kwetsbaar
In de zienswijze wordt erop gewezen dat juist monumentale gebouwen zeer kwetsbaar zijn bij aardbevingen. Dat vraagt om speciale maatregelen, aldus de Bond Heemschut. De belangenorganisatie doet een dringend beroep op Kamp om alles in het werk te stellen om de monumenten in de regio te behouden voor de toekomst.

Ongelofelijk
De Bond Heemschut zegt het ongelofelijk te vinden dat de aangekondigde aparte schaderegeling voor monumenten nog steeds niet rond is.

Herberg 't Zandt
In de zienswijze laat de organisatie verder weten wel blij te zijn het terugschroeven van de gasproductie bij Loppersum. In dat gebied is al veel schade aan monumentale gebouwen toegebracht. Daarbij gaat het onder meer om de ontruimde 18de eeuwse herberg in 't Zandt. De Bond Heemschut wil dat de minister ook in de rest van de provincie minder gas gaat winnen.
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws