Stad moet op zoek naar geld voor monumenten

De gemeente Groningen moet op zoek naar geld voor de gemeentelijke monumentenzorg. De rijkssubsidie voor de monumentenzorg houdt per 2015 op en dus moet er geld gevonden worden in de eigen begroting.
De monumentenzorg in de stad was tot nu toe geheel afhankelijk van de rijksbijdrage. Voor de komende jaren is nog niets geregeld. Bij de behandeling van de gemeentebegroting moet duidelijk worden hoe het verder moet met de monumentenzorg in de stad.

De bijdrage voor 2014 is in ieder geval geen probleem. Het budget voor monumenten is voor dit jaar vastgesteld op 550.000 euro. Een groot deel van dat geld is voor kerken en molens. De watertoren aan de Noorderbinnensingel krijgt 250.000 euro.
Deel dit artikel:

Recent nieuws