Eemshaven krijgt heliport

In de omgeving van de Eemshaven wordt gezocht naar een locatie voor de aanleg van een helikopterhaven. De komst van een start- en landingsplaats voor helikopters is een plan van Groningen Seaports, dat ook de exploitatie voor zijn rekening zal nemen.
Hoewel de provinciale regels de komst van de helihaven in de weg zitten, wil het provinciebestuur graag meewerken aan het plan. Gedeputeerde William Moorlag (PvdA): 'Bij bedrijven is grote behoefte aan deze voorziening. Bedrijven in de offshore windindustrie zien de komst van de haven liever gisteren dan vandaag. Wij zijn dan ook bereid om ontheffing te verlenen voor dit plan'.

Met name op het gebied van milieu moeten de regels worden aangepast. Zo moet er meer duidelijkheid komen over mogelijke overlast voor vogels en omwonenden. Moorlag: 'De Eemshaven ligt natuurlijk vlak bij de Waddenzee. Dit is werelderfgoed. De mileuorganisaties zijn inmiddels geïnformeerd. We zoeken nu in een omgeving van tien kilometer rondom de haven'.

De investeringen voor de helihaven komen voor rekening van Groningen Seaports. Provinciale Staten hebben het laatste woord over het plan.
Deel dit artikel:

Recent nieuws