Nederlandse en Duitse gemeenten willen intensievere samenwerking

Veertien Nederlandse en Duitse gemeenten gaan hun onderlinge samenwerking intensiever maken. Woensdag geven ze op een bijeenkomst in Leer daarvoor het startschot.
De gemeenten willen door hun samenwerking de economische situatie in de hele grensstreek verbeteren. Ze zien daarbij onder meer kansen op het gebied van duurzame energie, een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, toerisme en culturele uitwisseling.

Vanuit deze thema's moeten projecten ontwikkeld worden die in aanmerking komen voor Europese subsidie.
Deel dit artikel:

Recent nieuws