Lauwersoog blijft fel tegen verhoging waterpeil

Overheidsinstanties hebben dinsdag voor een volle zaal inwoners van Lauwersoog tevergeefs geprobeerd hun plan te verdedigen om het waterpeil van het Lauwersmeer te verhogen.
De initiatiefnemers van de stuurgroep Natura 2000 wil het waterpeil met 40 centimeter omhoog brengen om de natuur meer kansen te bieden. De bewoners hebben tijdens een
in april al aangegeven dat ze daar fel op tegen zijn en voelen zich niet gehoord. Ze lieten dinsdag tijdens de rommelige bijeenkomst merken, dat ze
zijn en bang voor een te hoge waterstand. Sommige bewoners verlieten zelfs vroegtijdig de zaal.

Discussie

Onder andere waterschap Noorderzijlvest ging met de bewoners in discussie, maar kon de aanwezigen niet geruststellen. De inwoners van Lauwersoog vertrouwen het waterschap niet en vinden dat Noorderzijlvest hun veiligheid niet goed kan garanderen. Ook hebben ze niet het gevoel, dat hun mening telt.
'Jullie hebben niet naar ons geluisterd en alles is al besloten. Wij kunnen ons huis wel verkopen!', schreeuwde Sieneke Gardenier uit het dorp Lauwersoog boos. 'Voor jullie gaan vogels voor mensen!' De bewoners eisten zwart op wit dat hun kelders niet onderlopen en willen een gemaal.

Bezwaarprocedure

De bewoners kregen uiteindelijk het advies om straks gebruik te maken van de bezwaarprocedure tegen het plan. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de minister.