Oppositie boos over 'proefdraaien' kolencentrale RWE

Een groot deel van de oppositie in Provinciale Staten wil dat de RWE kolencentrale in de Eemshaven stopt met proefdraaien.
De fracties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en VrijMandaat trokken tijdens een Statendebat woensdag opnieuw aan de bel over de in hun ogen 'vieze centrale'. Het steekt de partijen dat de centrale al stroom produceert terwijl de definitieve vergunning nog altijd niet rond is.

Circus
'Hoe lang wilt u nog met dit circus doorgaan? Hoe lang blijft de provincie trekken aan een dood paard', vroeg SP-Statenlid Corné Bezuijen zich tijdens het debat hardop af. Hij doelde op het feit dat eerdere vergunningen al tot twee keer toe werden vernietigd door de Raad van State. GroenLinks-Statenlid Nienke Homan vulde aan: 'De centrale zou kort gaan proefdraaien, maar inmiddels begrijpen we dat ie gewoon stroom levert en dus in bedrijf is. Dit kan niet. We weten nog onvoldoende over de uitstoot van kwik.'

Laconiek
Ook Wynanda van der Land van de Partij voor de Dieren trok fel van leer. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de gedoogsituatie blijft voortbestaan. 'GS doet voorkomen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Waarom zetten we de zaak niet stil in afwachting van nader onderzoek', aldus Van der Land. 'Dit is veel te laconiek', verzuchtte Johannes Veerenhuis-Lens van VrijMandaat.

Betrouwbare partner
Andere partijen kunnen weinig met de uitlatingen van de oppositie. Vooral de opmerkingen van de SP zette kwaad bloed. PvdA-Statenlid Bert Dieters: 'Deze opmerkingen raken kant noch wal. Waar haalt u de stelligheid vandaan dat de centrale niet vergunbaar is?'

Bovendien vinden de partijen dat de provincie zich moet opstellen als een betrouwbare overheid. 'Je kunt niet zomaar zaken terugdraaien. In 2007 en 2011 zijn democratische besluiten genomen. Op grond daarvan zijn investeringen gedaan', zegt CDA-Statenlid Ronald Knegt.

Geen juridische gronden
Ook gedeputeerde William Moorlag (PvdA) ziet geen noodzaak het proefdraaien stil te leggen. Bovendien zijn er geen juridische gronden voor: 'Dit is niet door de rechter verboden. Op het moment dat de rechter daar anders over besluit, zijn we de eerste om hier een halt toe te roepen. Wij verwachten dat de gedoogvergunning binnen een paar maanden omgezet kan worden in een definitieve vergunning.' De kans dat de Raad van State na aanpassingen de vergunning opnieuw zal vernietigen, acht Moorlag klein.

Strijdbaar
De oppositie moet het allemaal nog zien en strijdt tot de laatste snik. Of zoals Nienke Homan van GroenLinks het verwoordde: 'Dit is niet de centrale zoals we die in 2007 in gedachten hadden. Er is geen bijstook van biomassa. De afvang van CO2 is niet doorgegaan vanwege een gebrek aan draagvlak. Bovendien zijn er nu alternatieven in de vorm van wind- en zonne-energie.'

De provincie Groningen heeft nog twintig weken om de gekraakte natuurvergunning voor de kolencentrale aan te passen.
Deel dit artikel:

Recent nieuws