Energiezuinigste stal van Europa in Hellum

Een boerenprimeur in Hellum: daar staat de energiezuinigste melkveestal van Europa.
De stal is gebouwd voor de 110 melkkoeien van de familie Van Tilburg. In de stal wordt de melk van de koeien met koelwater afgekoeld van 34 naar vier graden celcius, voordat het in een tank wordt opgeslagen. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt voor de CV in de boerderij. Bovendien wordt er reinigingswater mee opgewarmd.

Warmte verloren
In tot nu toe gangbare systemen gaat die warmte verloren. Het koelwater wordt ook gebruikt om de grote melktank koud te houden. Verder is er engergiezuinige verlichting en een melksysteem dat weinig energie gebruikt. Nog niet eerder waren al deze vernieuwingen in één stal te vinden.

Terugverdienen
In totaal gaat het om een investering van ruim zeven ton. Boer van Tilburg hoopt dat geld in dertig tot veertig jaar terug te kunnen verdienen.

Vrijdag is er een open dag op het melkveebedrijf. Daar worden honderden boeren verwacht.
Deel dit artikel:

Recent nieuws