Nieuw Ganzenakkoord met 'Gronings accent'

Natuurorganisaties en boeren in Groningen hebben een provinciaal ganzenakkoord gesloten.
De partijen zijn het onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer eens geworden over de periode waarin de ganzen met rust worden gelaten om te overwinteren. Ook zijn er afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoedingen aan de boeren voor schade aan hun gewassen.

Drie miljoen

Het akkoord stoelt op het landelijke Ganzenakkoord dat een paar maanden geleden is afgeketst. 'We hebben er een Gronings accent aan gegeven', stelt Slaghouwer. Volgens de gedeputeerde is er over een periode van zes jaar zo'n drie miljoen euro beschikbaar om de stand van de ganzen in Groningen en de schadevergoedingen te regelen. 'We gaan ervan uit dat het daar voor kan.'

Afschieten

Ook over het afschieten van ganzen zijn afspraken gemaakt. Boeren en natuurbeheerders maken samen met de zeventien wildbeheereenheden in Groningen plannen om gewasschade door ganzen te beperken en de populaties zomerganzen in toom te houden.
Voor alle trekganzen is een winterrustperiode afgesproken van 1 november tot 1 maart. Voor de bedreigde kolgans is die periode een maand langer.