Grote financiële crisis voor Cultuurfabriek IVAK in Delfzijl

© RTV Noord
Het centrum voor cultuureducatie, Cultuurfabriek IVAK, heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van ruim 160.000 euro. Dat blijkt uit de voorlopige jaarrekening over 2013.
Vooral tegenvallende lesgeldopbrengsten en vervangingkosten voor een langdurige zieke hebben geleid voor de forse financiële problemen.

Geen eigen vermogen meer

Tijdens de raadsvergadering donderdagavond werd in Delfzijl gesproken over de financiële problemen van het IVAK. Momenteel heeft de instelling geen eigen vermogen meer, omdat bijna al het geld in het begrotingstekort van 2013 is gestopt.
Nu nog valt het IVAK onder een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Delfzijl, maar volgens de gemeente moet de cultuurfabriek verzelfstandigen om zo het hoofd boven water te houden. Daardoor wordt er volgens fractievoorzitter Leo Sparreboom (PvdA) een mogelijkheid gecreëerd om meer commercieel te kunnen werken.

Zelfstandige toekomst

De cultuurfabriek moet volgens de raad nadenken over een zelfstandige toekomst en wil dat de instelling na de zomer met een plan van aanpak komt.