'Geef de aardbevingen namen'

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning moeten namen krijgen. Zo worden ze serieus genomen, zijn ze niet meer 'de zoveelste' en raken ze minder snel in de vergetelheid. Dat vindt Frans Visser van communicatiebureau HMA in Groningen.
Aardbeving Tammo
Visser stelt voor om de bevingen vanaf 3 op de schaal van Richter een naam te geven, zoals dat ook gebeurt bij bijvoorbeeld zware tornado's (denk aan Sandy en Katrina). De communicatieman vermoedt dat de namen bewoners, media en andere betrokkenen meer houvast geeft in de communicatie. 'Die scheur zit er sinds Diederik' klinkt tastbaarder dan Die scheur zit er sinds die 3,2 van juni 2012', aldus Visser. Typisch Groningse namen zijn geen goed idee, denkt hij. Aardbeving Tammo zou de suggestie wekken dat de Groningers zelf verantwoordelijk zijn.

Henk en Bart
Voor de echt zware bevingen met grote gevolgen stelt Visser voor om minister Henk Kamp en NAM-directeur Bart van de Leemput te vernoemen. De krantenkoppen ziet Visser al voor zich: 'Henk maakt half Huizinge in één klap dakloos', en: 'Bart begraaft gezin van vijf in eigen huis.'
Visser denkt dat de actie de goede toon heeft om de hoofden en de harten van het grote publiek te kunnen raken. Protesten zoals het tentenkamp dat actievoerders vorige week opzetten voor het NAM-kantoor in Assen bereiken dit effect niet, betoogt hij.
Deel dit artikel:

Recent nieuws