Vakbonden naar rechter om flitsfaillissement Heiploeg

Vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten slepen garnalenverwerker Heiploeg uit Zoutkamp voor de rechter. Ze vinden dat het bedrijf zijn werknemers heeft benadeeld bij het flitsfaillissement, eind januari.
Heiploeg ging toen failliet, om meteen daarna onder de vleugels van een nieuwe eigenaar - Parlevliet & Van der Plas - een
te maken. Dat gebeurde via de zogeheten pre-packmethode, waarbij een door de rechter toegewezen curator in alle stilte het faillissement en de doorstart van een bedrijf in problemen voorbereidt.

Fors inleveren

Bij het faillissement van Heiploeg raakten 90 werknemers hun baan kwijt. De 210 overige werknemers konden wel mee naar het doorgestarte bedrijf, maar moesten daarbij fors inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Zo raakten ze hun eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslagen kwijt.

'Overgang van onderneming'

Volgens de bonden wijst alles erop dat er bij het faillissement sprake was van 'overgang van onderneming'. Zo heeft het productieproces niet stilgelegen en is de organisatiestructuur en het klantenbestand hetzelfde gebleven.

Eisen

De bonden eisen in de rechtszaak, die waarschijnlijk eind juli dient in Groningen, dat de ontslagen werknemers hun baan terugkrijgen of dat Heiploeg afspraken met hen maakt over een ontslagvergoeding. Voor de werknemers die wel mochten blijven, zouden de oude arbeidsvoorwaarden in ere moeten worden hersteld.