Franchisenemer: machtsmisbruik door directie Op=Op Voordeelshop

Op=Op franchisenemer Poelman uit Leek, met twee winkels in Heerenveen en Drachten, beticht de directie van de keten van graaipraktijken en machtsmisbruik.
Poelman sleepte donderdag directeur Vincent Alkema van Op=Op Partijgroothandel BV in Peize voor de rechter in Assen. De winkelier is ontevreden over de franchisegever. De service zou slecht zijn en de inkoopprijzen te hoog. Er verdwijnen teveel voordeeltjes in de zakken van de directie, vindt de franchisenemer.

Over de gemaakte omzet moet vierwekelijks een franchisefee worden betaald. Door deze bijdrage lift de franchisenemer mee in de naamvoering, de gezamenlijke inkoop en reclame- en promotieactiviteiten. Poelman stopte in juli met deze betalingen. Prompt stopte Op=Op Partijgroothandel op zijn beurt met het aanleveren van voorraad. Bovendien kreeg de winkelier een schrijven in de bus dat de relatie in 2015 zou worden beëindigd. Poelman vraagt de rechter dat de franchiseovereenkomst wordt nagekomen en dus de voorraden worden gevuld.

Vanzelfsprekend sancties
Advocaat Heuzeveldt die de directie van Op=Op bijstaat noemt de actie van Poelman tegenstrijdig. Er wordt veel geklaagd door de franchisenemer. 'Dan is het toch beter om afscheid te nemen. Als meneer elders goedkoper kan inkopen, moet hij dat vooral gaan doen'. Door te stoppen met het betalen van de verplichte franchisefee, zoals in het contract staat vermeld, komt Poelman volgens Heuzeveldt de verplichtingen niet na en volgen vanzelfsprekend sancties.

De rechter neemt één week de tijd om te overdenken.

Bodemprocedure
Sinds april loopt bij de rechtbank een bodemprocedure tegen Op=Op Voordeelshop. Opgestart door zes (voormalige) franchisenemers, waaronder Poelman. Het hoofdkantoor hanteert naar de mening van deze winkeliers te hoge prijzen, waardoor regelmatig elders moet worden ingekocht. Terwijl volgens het franchisecontract voor 95 procent bij Op=Op Partijgroothandel moet worden ingekocht. 

'Een wurgcontract', noemt Poelman deze overeenkomst. Hierdoor lijden de winkeliers naar eigen zeggen omzetverlies en eisen zij in deze bodemprocedure gezamenlijk 3,5 miljoen euro terug.

Opslagpercentage
De strijdende franchisenemers wijzen in hun proces op de heimelijke opslagpercentage die door Op=Op Voordeelshop zou worden doorberekend. Uit een interne inkooplijst, die per ongeluk naar een Op=Op winkel in Almere was gemaild werd gerept over een opslagpercentage van 17,5 procent. Die percentage was niet bij de winkeliers bekend.

Directeur Alkema zegt dat de winkelformule werkt met dunne marges om de laagste prijzen te kunnen garanderen. 'We hanteren geen dubbele boekhouding en op verzoek kan hier gerust in worden gekeken.'

Groot bedrijf
Volgens Erik Bos, oud eerste uur Op=Op franchisenemer en nu eigenaar van de winkels Weg=Pech in Groningen, Roden en Assen: 'Op=Op stoot steeds meer franchisenemers af. Winkels worden teruggekocht en omgedoopt tot filialen'.

Op=Op Voordeel heeft over heel Nederland 77 winkels, waarvan 33 een franchiseonderneming zijn. De keten hoopt volgend jaar door te groeien naar 135 winkels.
Deel dit artikel:

Recent nieuws