'Eerst de daken vol, dan pas zonneparken op de grond'

Voor het opwekken van zonne-energie moeten eerst zoveel mogelijk daken worden gebruikt. Pas als die zijn volgebouwd met zonnepanelen, kunnen aparte zonneparken worden aangelegd. Dat betoogde D66 woensdag in de Groninger Staten.
De partij vindt dat zo min mogelijk grond gebruikt moet worden die ook voor andere doeleinden geschikt is. Aanleiding is de bespreking van het Keuzedocument Omgevingsvisie. Dat dient als opmaat voor de uiteindelijke Omgevingsvisie die volgend jaar van kracht wordt. In die visie staat hoe de provincie de komende jaren allerlei zaken, zoals opwekking van energie, in gaat passen in de beschikbare ruimte. De Omgevingsvisie vervangt het Provinciaal Omgevings Plan.

Gemiste kans

Volgens Nelleke de Graaf van D66 is het een gemiste kans als er parken met zonnepanelen worden aangelegd terwijl er nog genoeg plek op de daken is. De provincie moet stimuleren dat de Groningers hun panelen ook vooral daar plaatsen. Ook voor mensen die zelf niet over een dak beschikken. Die kunnen dan in een soort energie-coöperatie deelnemen.
De provincie wil zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Ook zonne-energie vervult daarin een rol. De Graaf denkt dat ook als er alleen daken beschikbaar zijn, zonneparken mogelijk zijn. Ze denkt daarbij aan een groot aantal panelen op daken van bedrijven die bij elkaar in de buurt staan.

Geen verstorende invloed

Gedeputeerde William Moorlag is het voor een groot deel met De Graaf eens. Bij het opwekken van zonne-energie moeten volgens hem het eerst locaties worden gebruikt die geen verstorende invloed hebben op het landschap.