Geen atoomafval in noordelijke zoutkoepels

Gedeputeerde Staten verlenen op geen enkele manier medewerking aan de opslag of berging van radioactief afval in de provincie Groningen. Dat zegt gedeputeerde Bote Wilpstra in een reactie op vragen vanuit de Staten.
De vragen kwamen naar aanleiding van een rapport van de anti-kernenergie organisatie Laka. Daarin werd het vermoeden geuit dat radioactief afval mogelijk toch in Noord-Nederlandse zoutkoepels zou worden opgeslagen.

Borsele

De gedeputeerde wijst op het Nationaal Programma Opslag Radioactief Afval dat minister Kamp van Economische Zaken eind dit jaar aanbiedt aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat de opslag van het afval voor honderd jaar bovengronds gebeurt bij de COVRA in het Zeeuwse Borsele.

Zienswijze

Bovendien zou er nu geen onderzoek plaatsvinden naar specifieke locaties voor de berging van het kernafval. Wilpstra wijst er verder nog op dat, als er in dat Nationaal Programma tóch zaken staan die de provincie niet aanstaan, er een zienswijze op kan worden ingediend: 'Er is op dit moment nog geen reden om in actie te komen.'