Meerderheid raad voor spoortunnel Paterswoldseweg

Een ruime meerderheid van de Groninger gemeenteraad heeft ingestemd met het plan voor een spoortunnel bij de Paterswoldseweg. Op voorstel van omwonenden wordt de tunnel aangelegd met een ventweg, voor de bevoorrading van een nabijgelegen supermarkt.
Weerstand
Over de tunnel wordt al lange tijd gesproken. Buurtbewoners voerden veel actie tegen het plan. Ze vinden dat het betonnen bouwwerk hun leefomgeving aantast. In samenspraak met de bewoners werd een aangepast plan gemaakt, maar ook dat leidde bij een deel van de buurt tot nieuwe discussies.

Ondanks die weerstand hakt de raad alsnog de knoop door. Volgens een ruime meerderheid is de tunnel nodig voor de bereikbaarheid van de stad. 'In de kern is dit een goed voorstel', zei PvdA-raadslid Sebastiaan Ruddijs.

Vraagtekens
Veel fracties plaatsen een kanttekening bij het stroef verlopen participatieproces: 'Mijn fracties kan zich voorstellen dat er ontevredenheid is', aldus Benni Leemhuis van GroenLinks. Leemhuis vroeg verder aandacht voor de breedte van de fietspaden in de tunnel. Die staan nu gepland op 2 keer 2,4 meter. Leemhuis wil dat verbreden naar drie meter. Een meerderheid van de raad steunt die wens. Onderzoek moet duidelijk maken of het mogelijk is.

Tegenpartijen
SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden tegen het tunnelplan. De partijen vinden dat er nog meer onderzoek had moeten plaatsvinden. 'Dit plan is nog niet rijp voor besluitvorming', zei raadslid Inge Jongman van de ChristenUnie.

SP raadslid Wim Koks maakt zich vooral zorgen over het aantal auto's dat in de toekomst door de tunnel rijdt. 'Ik zou graag het effect willen zien als we besluiten om de tunnel allen geschikt te maken voor voetgangers en fietsers.' Volgens wethouder Paul de Rook (D66) is een dergelijke vraag een gepasseerd station. Wel zegde hij toe in gesprek te blijven met de buurt.
Deel dit artikel:

Recent nieuws