NAM: 'Aardbevingen op drie kilometer diepte'

De aardbevingen in de Groninger bodem spelen zich af op een diepte van rond de drie kilometer. Tot die voorlopige conclusie komt de NAM na analyse van gegevens van de vorig jaar geplaatste geofoons bij twee gaslocaties.
Het KNMI is ook altijd uitgegaan dat de aardbevingen in Groningen zich op diezelfde diepte van drie kilometer afspelen. Daar is veel discussie over. Een aantal deskundigen is er van overtuigd dat de bevingen zich ook dichter onder de bodem voordoen, waardoor meer schade kan ontstaan.

Lager

Uit een analyse van de eerste resultaten blijkt volgens de NAM dat de bevingen zich rond de gasvelden afspelen. En die liggen op een diepte van rond de drie kilometer. 'Het is niet aannemelijk dat de bevingen op een lagere diepte plaatsvinden,' concludeert NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar.
De NAM houdt bij deze eerste resultaten van de metingen via de geofoons een duidelijke slag om de arm. 'Deze voortgangsrapportage kan nog geen definitief inzicht geven in de diepte van aardbevingen. Het onderzoek is nog in volle gang,' zegt Van Rootselaar.

Complex

Ook meldt de NAM dat de analyse van eerste cijfers 'zeer complex' is. De woordvoerder: 'Daardoor zijn de gebruikelijke analysemethoden niet toepasbaar. De oplossing is gevonden door de metingen van de diepe geofoons te vergelijken met simulaties van computermodellen. En daar komt dit beeld uit.'
De geofoons zijn een jaar geleden geplaatst op gaslocaties bij Stedum en Zeerijp. Sinds die tijd zijn 32 bevingen geregistreerd. De zwaarste daarvan had een kracht van 2.4 op de Schaal van Richter.