Feesten uit Balans vindt nieuwe beleidsnota onvoldoende

De actiegroep Feesten uit Balans kan zich niet vinden in het nieuw Strategisch Evenementenbeleid van de gemeente Groningen.
Er wordt volgens de groepering te weinig rekening gehouden met geluidsoverlast voor omwonenden bij evenementen in het Stadspark. Het nieuwe beleidsplan wordt woensdag besproken.


Nieuwe geluidsnorm

Feesten uit Balans zet zich sinds de oprichting in 2013 in voor nieuw beleid om geluidsoverlast bij evenementen tegen te gaan. De actiegroep wil dat de nieuwe geluidsnorm komt te liggen tussen 70 en 85 decibel. Nu nog is er een norm 85 tot 100 decibel. Volgens de actiegroep is er geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de huidige norm voor omwonenden.
De actiegroep betreurt het verder dat er meer locaties komen, waar een evenement kan worden gehouden. Dit zal volgens Feesten in Balans tot meer overlast leiden.