Westereemsverdrag regelt bevoegdheden, maar trekt geen grens

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier ondertekenen vrijdagmiddag het Westereemsverdrag.
In dat verdrag worden de bevoegdheden vastgelegd tussen Nederland en Duitsland in het gebied ten noorden van de Eemsmonding. Dat was juridisch nog niet goed geregeld. Het gaat vooral om de zone tussen drie en twaalf zeemijlen uit de kust.

1960
Er is wel een Eems-Dollardverdrag uit 1960, maar dat was niet compleet. Vooral omdat de grens tussen Nederland en Duitsland daar niet duidelijk is. Daarover bestaat een lang slepend conflict. Volgens Duitsland loopt de grens bij Delfzijl vlak langs laagwaterlijn aan de Nederlandse kust. Nederland vindt dat de grens midden in het vaarwater van de Eems hoort te liggen.

Goed nabuurschap
Echt problemen ontstonden daarover niet omdat beide landen in het Eems-Dollardverdrag afspraken maakten over 'goed nabuurschap'. Als het gaat om bebakening van de vaarweg of het bieden van hulp in nood werkte dat goed. Maar het toegenomen scheepvaartverkeer en vooral de aanleg van windmolenparken leiden tot problemen.

Zo is Rijkswaterstaat ontevreden over de aanleg van het windpark Riffgat vijftien kilometer boven Rottumerplaat. Volgens de Duitsers is het hun zeegebied. Rijkswaterstaat vindt dat er een Nederlandse vergunning nodig is.

Brug te ver
Ook in het nieuwe Westereemsverdrag wordt de grens niet getrokken. Blijkbaar was dat nog een brug te ver. Wel hopen de ministers dat er door de afspraken in dit verdrag geen gesteggel meer is over toekomstige energie-activiteiten. De rechten en verantwoordelijkheden over gaswinning, de aanleg van windmolenparken en alles wat daarbij hoort zoals kabels en leidingen is nu geregeld.

Ondertekening
De ondertekening van het verdrag gebeurt midden op de Eems. Koenders en Steinmeier vertrekken vrijdagmiddag met een boot vanuit Emden. Halverwege de overtocht naar Delfzijl wordt er gestopt voor het plaatsen van de handtekeningen.
Deel dit artikel:

Recent nieuws