Groningse gemeenten te laat met inkoop jeugdhulp

De 23 Groningse gemeenten halen de deadline voor de inkoop van jeugdzorg in 2015 niet.
Op 1 november moeten gemeenten de jeugdhulp voor volgend jaar geregeld hebben. De contracten met de instellingen die volgend jaar de zorg bieden, moeten dan zijn getekend. In Groningen hebben de instellingen al wel zicht op het budget voor volgend jaar, maar de contractbesprekingen lopen nog. Die zijn deze week niet afgerond.

Het Rijk kan besluiten om in te grijpen bij gemeenten die achter lopen met de voorbereidingen. Het Rijk kan de zorg dan namens die gemeenten inkopen en de rekening vervolgens wel naar de gemeenten doorsturen.

In afrondende fase
Het Programmabureau Transformatie Jeugdzorg dat namens de 23 Groningse gemeenten de jeugdhulp regelt, verwacht dat het vlak na 1 november alsnog goed komt. Niet met alle instellingen is al overeenstemming bereikt, maar de meeste gesprekken zitten in de afrondende fase. Of het echt rond is, moet blijken op 5 november. Dan is de officiële ondertekening.

Landelijk zijn er grote zorgen over de invoering van de nieuwe jeugdwet per 1 januari. Gemeenten worden dan verantwooordelijk voor de zorg aan jongeren. Patiënten zijn bang dat er op 1 januari ineens geen hulp meer is, omdat contracten niet gesloten zijn.
Deel dit artikel:

Recent nieuws