Ten Boer blijft met eigen dorpscoaches werken

© RTV Noord
De dorpscoach moet in Ten Boer de spin in het web blijven als het gaat om mensen die hulp nodig hebben. De gemeente blijft met het eigen zorgloket De Deel werken.
De gemeente wil alles overzichtelijk houden en ervoor zorgen dat mensen niet tussen wal en schip belanden. De dorpscoach, die bij mensen thuis komt, behandelt dus de zorgvragen en schakelt de juiste hulp in.
Het Rijk regelde voorheen zorgtaken als jeugdhulp, dagbesteding en begeleiding. De gemeenten moeten dit nu overnemen en Ten Boer gebruikt hiervoor de dorpscoach.

Ruimte geven
De gemeente wil wel graag dat mensen die zorg nodig hebben zelf met oplossingen komen. 'Door de ruimte te geven aan een groep inwoners die zegt: dat kunnen wij zelf en dat kunnen we beter, profiteer je optimaal van de kennis en ervaring van mensen', zegt Mirjam Isidora, GroenLinks-fractievoorzitter. 'Dan is iedereen beter af.'
De bezuiniging van het rijk op de huishoudelijke hulp wordt niet meteen ingevoerd per 1 januari. De gemeente kiest ervoor de dienst voorlopig uit eigen zak te betalen. Ten Boer is nog bezig om diensten van zorginstellingen in te kopen. Dat gebeurt samen met de andere Groningse gemeenten.

Op bezoek

Inwoners en instellingen van Ten Boer worden de komende anderhalve maand uitgebreid geïnformeerd. De gemeente komt op bezoek in de dorpen en gaat in gesprek met de dorpelingen. Over enkele weken komt er een website speciaal voor inwoners van Ten Boer over de veranderingen in de zorg. Ook krijgen mensen die zorg nodig hebben een brief met informatie.