Provincie: Gaskraan verder dicht als NAM niet opschiet

Gedeputeerde William Moorlag voelt zich als bestuurder naar eigen zeggen 'verrekte ongemakkelijk' over de veiligheid van de Groningse burgers, in verband met de gaswinning. Dat zei hij in het Radio Noord programma De Week tot Een.
Hij vindt dat er te weinig vaart wordt gemaakt met het verbeteren van de veiligheid van de woningen. Als het aan de provincie ligt, moet de gaskraan maar verder dicht worden gedraaid als het nemen van de veiligheidsmaatregelen, zoals het versterken en aardbevingsbestendig maken van 15.000 woningen in Noord Groningen, niet sneller gaat dan nu. 'Als het nemen van de maatregelen zo traag gaat, moet ook de gaswinning maar trager', aldus de gedeputeerde.

Veiligheidsniveau

Vrijdagmiddag is een brief van het provinciebestuur met deze strekking gestuurd naar Provinciale Staten. Daarin staat: 'Bij het uitblijven van c.q. een te trage uitrol van adequate maatregelen die de veiligheid van onze inwoners verbeteren, komt het moment naderbij dat wij de de eis zullen stellen dat de gaswinning verder wordt gereduceerd, zolang geen aanvaardbaar veiligheidsniveau is gerealiseerd'.