OZG start met Palliatief Advies Team

© RTV Noord
De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sinds kort op beide locaties een Palliatief Advies Team (PAT).
Het PAT adviseert en ondersteunt zorgverleners, zodat zijzelf in staat zijn om de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten te optimaliseren. Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit in de laatste fase van het leven. Er is niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten, maar ook voor psychische en sociale problemen.

Wensen

Centraal staan communicatie met de patiënt en familie, en de wensen die de patiënt nog heeft, bijvoorbeeld de wens om thuis te sterven.
Het PAT bestaat uit twee verpleegkundig consulenten palliatieve zorg en vier medisch specialisten (een longarts, een haematoloog, een internist en een intensivist).