Nieuw gemaal door hardere bodemdaling

Om de gevolgen van bodemdaling door gaswinning tegen te gaan bouwt waterschap Noorderzijlvest een nieuw gemaal bij Usquert. De bodem daalt daar 5 tot 10 centimeter meer dan verwacht.
Door die verdere bodemdaling moet Noorderzijlvest het waterpeil 9 centimeter lager houden in het gebied tussen Usquert en Warffum. Er is wel een tijdelijk kanaal bij Helwerd, maar die kan het werk niet aan. Uit het gebied krijgt Noorderzijlvest veel klachten omdat het grondwaterpeil te vaak te hoog is.
Het nieuwe gemaal kost zo'n 5 miljoen euro. Dat geld komt, zoals gebruikelijk, uit de aardgasbaten. Het werk moet volgend jaar klaar zijn.