Klachtenmeldpunt voor werknemers Feenstra Verwarming

FNV Metaal begint een online meldpunt waar werknemers van Feenstra Verwarming terecht kunnen met klachten over het werk. Feenstra heeft ook vestigingen in Groningen.
In totaal werken er twaalfhonderd mensen bij Feenstra, waarvan achthonderd monteurs. FNV heeft het meldpunt,
opgezet omdat de directie niet wilde onderhandelen over de veiligheid van de werknemers, het inkomen van de monteurs en de kwaliteit van het werk die het bedrijf levert.
Anne van Dijk van FNV Metaal: 'Het lijkt wel alsof we in de jaren '30 zitten met deze werkgever. Ze willen alles individueel oplossen en weigeren te onderhandelen. We hopen met dit meldpunt een volledig beeld te krijgen om de verslechterde omstandigheden goed aan te pakken.'
De werknemers van Feenstra kunnen onder andere klachten indienen over structureel overwerk, overschrijding van de arbeidstijdenwet, nachtdiensten zonder compensatie-uren, en het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden zonder dat zij hierover zijn ingelicht.