FC Groningen ruim half miljoen in de min

© RTV Noord
FC Groningen heeft het seizoen 2013/2014 afgesloten met een netto verlies van 550.000 euro. Het eigen vermogen daalt van twee miljoen positief naar ongeveer 1,5 miljoen euro in de plus.
De voetbalclub realiseerde een operationeel bedrijfsresultaat van 1,3 miljoen euro negatief. In augustus van dit jaar zei FC Groningen-directeur Hans Nijland voor de camera's van RTV Noord al dat dit bedrijfsresultaat hoger zou uitvallen dan de begrote één miljoen in de min.
Destijds gaf Nijland al aan dat de premies voor het behalen van Europees Voetbal niet begroot waren en dat dit de voornaamste reden voor dit forse verlies zouden zijn. Ook de aanhoudende economische crisis heeft hier aan bijgedragen.
Vorig seizoen had FC Groningen nog een verlies van 1,9 miljoen euro.
In totaliteit werd in de afgelopen transferperiode (2014) met de aan- en verkoop van spelers een netto resultaat behaald van circa 7,5 miljoen euro (voor afschrijvingen). Hiervan is ruim 2,8 miljoen euro in dit verslagjaar verantwoord. Het overige deel zal in het boekjaar 2014/2015 worden verantwoord.
Directeur Hans Nijland kondigt maatregelen aan: 'Dat we afhankelijk blijven van transferresultaten om de negatieve bedrijfsresultaten te dekken baart ons zorgen. We zullen structurele maatregelen doorvoeren. Hierbij wordt gedacht aan de herstructurering van onze vermogenspositie, het normaliseren van de huisvestingslasten en het verhogen van de netto-omzet door het binden van grote commerciële partijen.' De directeur ziet verder ook grote kansen liggen in het versterken van de jeugdopleiding in combinatie met de vernieuwing van de huisvesting op Sportpark Corpus den Hoorn.
FC Groningen is op basis van de ingediende jaarcijfers door de KNVB opnieuw ingedeeld in categorie 2. Dit betekent dat de club financieel gezond is volgens de voetbalbond.