Inwoners van Blijham ongerust over gasboringen

Inwoners van Blijham zijn ongerust over de boring naar gas die volgend jaar in de omgeving van het dorp gaat plaatsvinden. Ze willen een actiegroep oprichten.
Vooral omdat daarbij het zogeheten fracken wordt gebruikt. Met fracken wordt het gesteente waarin het gas zit opengebroken. Dat gebeurt met water en chemicaliën die onder hoge druk in het gesteente worden gespoten. Fracken is bij de winning van schaliegas omstreden omdat het relatief dicht bij de oppervlakte gebeurt. Daardoor kan het grondwater vervuild raken.
Volgens de NAM kan fracken bij de veel diepere boringen zoals in Blijham geen kwaad. Het wordt vaker toegepast.