Instellingen

Provincie wil rem op gaswinning

© FPS/Jos Schuurman
De provincie Groningen wil dat de gaskraan op zeer korte termijn fors wordt teruggedraaid. Dat blijkt uit de Visie Ondergrond, waarin alles wat zich in de bodem afspeelt op een rijtje wordt gezet.
Daarin wordt geconstateerd dat nu sprake is van een onveilige situatie. 'De gaswinning moet zodanig teruggebracht dat de aardbevingen in zwaarte en aantal verminderen', zo staat in het provinciaal rapport, waar RTV Noord de hand op heeft gelegd.

Haast

Met de vermindering van de gaswinning moet wat de provincie betreft haast gemaakt worden. 'De gaswinning uit het Groningenveld moet zo ver en op zo kort mogelijke termijn teruggedraaid worden, dat de veiligheid gegarandeerd kan worden', schrijft de provincie.

Lasten

De provincie wil dat de negatieve effecten van de gaswinning zoveel mogelijk worden tegengegaan. 'Wij willen dat de baten en lasten van de aardgaswinsten verder in balans worden gebracht.'

Schaliegas

De provincie houdt niet alleen een pleidooi voor het terugschroeven van de productie van gas. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Groningen de winning van schaliegas niet accepteert. Ook spreekt de provincie zich uit tegen de opslag van CO2 en radioactief afval in de Groninger bodem.
De Visie Ondergrond is maandag uitgebracht en nog niet openbaar. Volgende week wordt het besproken met betrokken partijen. Vervolgens wordt het vastgesteld door gedeputeerde staten.