IJsvereniging in Bunne luidt de noodklok

Ze zitten met de handen in het haar in Bunne. De natuurijsbaan heeft amper meer toevoer van water door de aanleg van een waterberging en herverkaveling. En dat water is hard nodig voor een ijsvloer.
IJsvereniging Nooitgedacht luidt daarom de noodklok. Door de herverkaveling is er een stuw geplaatst, waardoor het waterpeil in omliggende sloten is gedaald. Het waterbergingsgebied in de Onlanden is nodig vanwege incidentele wateroverlast.
Tyme Ensing, voorzitter van de ijsvereniging, zegt contact te hebben opgenomen met waterschap Noorderzijlvest: 'We zetten een grote pomp op die sloot, en dan heb je in acht uur het weiland onder water staan. En dat kan nu niet. Er staat te weinig water in de sloot', legt Ensing uit. 'Ze hebben met ons geen rekening gehouden', verwijt Ensing het waterschap.
Ensing probeert al drie weken iets te regelen met het waterschap. Hij hoopt dat de sloot dieper wordt gemaakt. Het waterschap was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.