Kinderen zijn soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk

Kinderen zijn soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk. Dat blijkt uit een groot, internationaal onderzoek door socioloog Gijs Huitsing van de Rijksuniversiteit Groningen onder 1.600 basisschoolleerlingen.
De onderzoekers stellen vast:
- Slachtoffers verdedigen elkaar soms, als ze door dezelfde kinderen gepest worden.

- Verdedigers van slachtoffers lopen het risico op vergelding door de pesters.
- Pesters verdedigen elkaar ook, vooral als ze dezelfde slachtoffers hebben.

Vriendengroepjes
Dat komt door vriendengroepjes in de klassen. Een kind verdedigt meestal het eigen groepje. Dat ziet een ander groepje dan als pesten. Tegelijkertijd kan weer een ander groepje hetzelfde kind pesten.

Meer rollen
Dat kinderen soms meerdere rollen tegelijk innemen, komt ook doordat zij vaak bij verschillende relaties zijn betrokken die nog aan verandering onderhevig zijn.

Nederland, Finland, Zwitserland
Huitsing onderzocht het gedrag en de relaties van honderden basisschoolleerlingen (5-12 jaar) uit Nederland, Finland en Zwitserland. In totaal gaat het om 1.600 kinderen.

Machtsverschillen
Hoe ouder het kind, hoe vaker machtsverschillen een rol spelen bij pestgedrag, concludeert Huitsing. Bij jongere kinderen is vaker sprake van wederzijds pesten – 'vandaag pest ik jou, morgen pest jij mij'. Bij oudere kinderen liggen de verhoudingen meer vast.

Eigen klas
Gepeste kinderen zijn bijna altijd slachtoffer van een pester uit de eigen klas of één klas hoger. Het komt zelden voor dat een gepest kind slachtoffer is van een pester uit een lagere of veel hogere klas.
Deel dit artikel:

Recent nieuws