RUG-onderzoeker: Fries Koninkrijk was veel kleiner dan gedacht

© Wikimedia Commons
Het Friese koninkrijk was veel kleiner dan tot nog toe werd gedacht. Tot die conclusie komt archeoloog Johan Nicolay van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar vooral de goudvondsten in de vroege middeleeuwen en volgens hem blijkt daaruit dat het koninkrijk niet groter is geweest dan het hedendaagse Friesland, Groningen en de kop van Noord-Holland.

Van Zeeland tot Denemarken

Eerder historisch onderzoek ging nog uit van een koninkrijk dat van Zeeland doorliep tot en met Denemarken. Volgens Nicolay is er geen enkel bewijs voor te vinden.
Ook zouden de zogenaamde Friese koningen Redbad en Aldgillis helemaal geen Fries zijn geweest, maar leiders van een eigen klein koninkrijk in Midden-Nederland.