Tegenstanders rondweg Bedum vangen bot

De strijd is gestreden. De bouw van de nieuwe rondweg langs de wijk Ter Laan in Bedum gaat door. Woensdagavond deden tegenstanders van de weg nog een uiterste poging om partijen in Provinciale Staten op andere gedachten te brengen, maar zonder succes.
Vrachtverkeer

In september was al duidelijk dat het provinciebestuur en de gemeente Bedum de weg
willen aanleggen. Tot verdriet van veel wijkbewoners, die de weg verder van Ter Laan willen. Bewoner Jantina van der Broek: 'Ons is in het verleden een groene, rustige wijk beloofd. Nu komt er opeens een weg met veel vrachtverkeer. Dat is tegen de afspraken in.'
Gedeputeerde Boumans zei woensdagavond dat het met de drukte wel mee zal vallen: 'Laten we de zaak relativeren. Ik verwacht tussen de 500 en 1000 auto's, waarvan zo'n 600 vrachtwagens. Dat is te overzien.'

Melkfabriek

De nieuwe weg in Bedum is noodzakelijk vanwege het toenemend vrachtverkeer door het dorp. Veel verkeer is op weg naar de melkfabriek van Friesland Campina. Het bedrijf investeert een miljoen euro in de nieuwe weg, die in totaal ruim 10 miljoen euro gaat kosten.
De gedeputeerde deed het aanbod aan de bewoners om met elkaar in gesprek te blijven. Een aanbod dat de bewoners met beide handen aanpakken. Van der Broek: 'Natuurlijk willen we meepraten over de inpassing van de weg. Ik heb daar ook wel vertrouwen in. Tot nu toe is er altijd naar ons geluisterd. Alleen hadden we de weg liever op een ander tracé gezien.'

TomTom

In de Staten werden ook nog zorgen geuit over vrachtverkeer dat ondanks de nieuwe weg, mogelijk toch nog door de dorpskern rijdt. Bijvoorbeeld omdat chauffeurs rijden op een navigatie. Gedeputeerde Boumans denkt dat dit probleem is op te vangen door in gesprek te gaan met de verschillende bedrijven. In het uiterste geval kan worden gekozen voor een vrachtwagenverbod in het dorp, maar de gedeputeerde denkt dat niet nodig zal zijn.
Donderdagavond praat de gemeenteraad van Bedum nog over de nieuwe rondweg.