'Directeur Stichting Woningbouw Slochteren verdient te veel'

Schrikbarend. Dat vindt FNV Bouw van de hoogte van de salarissen van topbestuurders van een aantal kleine Groningse woningcorporaties.
De beloningen liggen volgens de vakbond royaal boven wat is vastgelegd in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen. FNV Bouw heeft steekproefsgewijs in het hele land de beloningen in de corporatiesector tegen het licht gehouden.
Daarbij sprong in onze regio vooral de hoogte van het salaris van de directeur van Stichting Woningbouw Slochteren er uit. Volgens de vakbond verdient de directeur van de corporatie met een loon van 124.000 euro zo'n 60.000 euro te veel. De Stichting Woningbouw Slochteren bezit zo'n 1200 woningen. Ook de directeuren van Woongroep Marenland en Woonstichting Groninger Huis verdienen te veel volgens FNV Bouw.
Regiobestuurder Jeroen Vos van FNV Bouw heeft er geen goed woord voor over:'Huurders betalen zich blauw, die brengen dat op. Het gaat om moraliteit, dit is toch niet te verkopen'.
Directeur David Woortman van Stichting Woningbouw Slochteren zegt dat hij onder een overgangsregeling valt voor de afbouw van beloningen. Verder verwijst hij naar de bevindingen van de accountant die vaststelt dat de corporatie zich houdt aan de normen voor topinkomens. Woortman wil niet voor de microfoon een toelichting geven.