'Wij lezen achteraf wat besloten is aan Dialoogtafel, dat kan niet'

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten wil meer inspraak op de besluitvorming aan de Dialoogtafel. Partijen hebben het gevoel dat ze onvoldoende controle hebben op de besluiten die genomen worden.
VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse verwoordde het scherp: 'We moeten wachten op datgene waar de gedeputeerde mee komt. Dat is volstrekt onvoldoende'. Wulfse kreeg bijval van een groot aantal fracties.

'Vooraf meepraten'

'Wij lezen achteraf in de krant wat er besloten is, maar wij willen vooraf meepraten en geïnformeerd worden', zei Jan Hein Mastenbroek van de SP. Tim Zwertbroek van D66 sprak over de financiële bijdrage die de provincie levert: 'Wij geven het geld. Kortom: wij moeten er iets van vinden en er iets over kunnen zeggen.'

Moorlag: meer overleg

De fracties van ChristenUnie, CDA en PVV hadden een vergelijkbare inbreng. Verantwoordelijk gedeputeerde William Moorlag (PvdA) kon dan ook weinig dan toezeggen meer met de Staten in overleg te gaan.

'Niet leading'

Op welke manier is nog onduidelijk. Moorlag: 'Wat u wilt, blijft lastig. De provincie is één van de veertien partijen aan de Dialoogtafel. Wij zijn daar ook niet leading. Als Staten moet u het 'loslaten'. Ik zit zelf ook wel eens op mijn vingers.'

'Onwerkbaar'

GroenLinks noemt de wens van de Staten onwerkbaar: 'We moeten vertrouwen hebben in de gedeputeerde. Je kunt niet op alle punten vooraf een visie meegeven.'

Vertrouwen

Volgens D66 heeft de wens van de Staten niets te maken met een gebrek aan vertrouwen: 'Natuurlijk hebben we vertrouwen in de gedeputeerde. Dat staat niet ter discussie.'

Opmerkelijk

Uiteindelijk stemden alleen GroenLinks en Vrij Mandaat tegen een motie waarin de wens van de Staten staat omschreven. Opmerkelijk is dat de PvdA uiteindelijk voor de motie stemde. Tijdens het debat was de partij aanvankelijk tegen. PvdA-Statenlid Bert Dieters gaf na het debat aan dat hij het belangrijk vindt dat de Staten op het onderwerp gaswinning eenheid uitstralen.