Ook Groningen wil instellingen korten bij hoge salarissen

© RTV Noord (Archief)
Het is goed dat de gemeente Groningen voortaan instellingen op de subsidie kort als hun bestuurders meer verdienen dan een minister. Dat vindt de Groninger gemeenteraad.
Deze maatregel wordt opgenomen in de subsidieverordening van de stad. 

Cultuurverandering

De gemeente trekt dan het bedrag dat de bestuurder teveel verdient af van de subsidie. Jasper Honkoop van VVD: 'Dit is een goede maatregel, want de gewenste cultuurverandering in de publieke sector blijkt helaas te traag te gaan.'

Landelijk beleid

De gemeente sluit met dit subsidiebeleid aan bij landelijke regelgeving. Daarin staat dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan een ministerssalaris. Voor volgend jaar is dat ruim 177.000 euro. Bestuurders van publieke instellingen die meer dan dat verdienen, moeten hun salaris de komende jaren afbouwen.

Hoeveel organisaties?

Volgens wethouder Schroor gaat het op dit moment in Groningen om één organisatie waarbij een of meer bestuurders teveel verdienen. Hij wil niet zeggen welke, omdat instellingen nu nog geen openheid over hun inkomens hoeven te geven aan de gemeente.

Zorg

Schroor zei verder nog niet in te kunnen gaan op de wens van de raad om ook bij zorginstellingen de inkomens te beperken. Daarover nam de raad in de zomer een motie aan. Maar Schroor zegt dat het wettelijk niet is toegestaan om de ministersnorm op te leggen aan instellingen waarbij de gemeente zorg inkoopt.
Ook organisaties die meedoen aan aanbestedingen kunnen volgens hem niet worden beperkt op het gebied van bestuurderssalarissen.