Buurten in Groningen vragen om bescherming

Bewoners van de Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt in Groningen vroegen woensdag de gemeenteraad hun buurt beter te beschermen.
De publieke tribune in de raadszaal zat vol. De buurt kreeg steun van de actiegroep 'verzet tegen de flat', die oproept de leefbaarheid in de stadse wijken in stand te houden.
De twee buurten rond het Noorderplantsoen vrezen dat het nieuwe bestemmingsplan meer hoogbouw en meer studenten tot gevolg heeft.

Noorderkerk

Veel van de insprekers richtten hun zorgen op de Noorderkerk in de Akkerstraat. Volgens omwonenden kan de projectontwikkelaar daar straks zo'n negentig woonruimten in maken, die volgens hen dan door studenten bewoond zullen worden.
Ze vinden dat de gemeente nu met het nieuwe bestemmingsplan de kans heeft de buurt vooraf tegen teveel studenten te beschermen, in plaats van achteraf constateren dat het de spuigaten uitloopt.
Wethouder Van der Schaaf denkt dat het zo'n vaart niet loopt: de woningen in de kerk zullen niet alleen studenten trekken. Maar ook als dat wel zo is, staat hij daarachter. Volgens Van der Schaaf zijn juist leegstaande gebouwen geschikt voor jongerenhuisvesting. Wel probeert hij te zorgen dat het bouwplan zoveel mogelijk rekening houdt met de buurt.

Kerklaan

De buurt wil verder dat de totale hoogte van panden in de Kerklaan verder beperkt wordt. Dit moet voorkomen dat de kleine woningen worden gesloopt voor veel hogere nieuwbouwcomplexen. Uiteindelijk stemde de raad in met een maximale hoogte van 10.5 meter in plaats van elf. 'Dit zorgt ervoor dat projectontwikkelaars geen vier verdiepingen hoge gebouwen kunnen maken', aldus een tevreden bewoner Boes Diertens.
Hij denkt dat dit soort kleine aanpassingen aan het bestemmingsplan het hoogst haalbare is. Daarin lijkt hij gelijk te hebben: het bestemmingsplan zelf werd door de raad aangenomen.