Is het Centrum voor Veilig Wonen onafhankelijk?

Het Centrum voor Veilig Wonen is nog niet officieel van start gegaan, maar ligt nu al stevig onder vuur. Er is grote twijfel over de vraag of het centrum op voldoende afstand van de NAM staat.
Daarbij gaat het met name om de grote rol van ingenieursbureau Arcadis. Dat bedrijf heeft 55 procent van de aandelen van het centrum in handen. Arcadis heeft sterke banden met de NAM en voert nu ook al de schadeafwikkeling uit. Daar is veel kritiek op.

Rechterhand NAM

De Groninger Bodem Beweging is zeer verbaasd dat ditzelfde bedrijf weer een grote vinger in de pap krijgt bij het Centrum voor Veilig Wonen. 'Wij noemen Arcadis altijd de rechterhand van de NAM. En wat zien we straks? Ze hebben weer een belangrijke rol bij die zogenaamde onafhankelijke instantie,' zegt bestuurslid Derwin Schorren.
Ook de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks zet grote vraagtekens bij het Centrum voor Veilig Wonen. 'Het is steeds hetzelfde liedje. Dit instituut staat totaal niet los van de NAM. Net zo goed als de NAM aan de touwtjes van Shell hangt en het Staatstoezicht op de Mijnen wordt aangestuurd door een oud-topman van Shell,' concludeert Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Verstevigen huizen

Het Centrum voor Veilig Wonen gaat begin januari vanuit een pand in Appingedam aan de slag. Het neemt dan de schadeafwikkeling van de NAM over. Ook gaat het nieuwe instituut een belangrijke rol spelen bij het verstevigen van huizen.
Bij het bekendmaken van zijn gasbesluit liet minister Kamp van Economische Zaken weten veel vertrouwen in het nieuwe centrum te hebben. Ook maakte hij bekend dat er een Commissie van Toezicht komt onder leiding van oud-bestuurder Bas Eenhoorn.

'Niet onafhankelijk'

GroenLinks heeft daar weinig vertrouwen in. 'Net als bij de benoeming van de voorzitters van de Dialoogtafel, bepaalt Kamp ook nu weer wie de poppetjes zijn. Dat is niet erg onafhankelijk', vindt GroenLinks-kamerlid Van Tongeren.