Plan voor zorghof in Warffum: 'We moeten terug naar vroeger'

Als het aan de stichting GoudOud in Warffum ligt, wordt het voormalige zorgcentrum Warfheem in Warffum gesloopt en komt er een 'zorghof' voor terug. In februari wordt het pand door eigenaar Vestia geveild. De stichting wil de locatie graag kopen om er woningen te bouwen.

Hoe kan de zorg anders?
Warffumers Francie Kaaijk en Diane Beerlage van de stichting GoudOud zijn al sinds 2011 bezig om te kijken hoe de zorg in het dorp anders kan. De sluiting van het voormalige zorgcomplex Warfheem was de aanleiding voor het bedenken van een plan dat het mogelijk maakt om zo lang mogelijk in Warffum te blijven wonen.

Zowel jongeren als ouderen
'Het idee is dat mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig kunnen wonen, zowel jongeren als ouderen, hier terecht kunnen', legt Francie Kaaijk uit. 'In het zorghofje is een zorgpost, kunnen mensen samenkomen en kan kortdurende opvang plaatsvinden.'

'Zoals het vroeger was'
Het is de bedoeling dat de zorg wordt geleverd via een speciaal opgerichte dorpscoöperatie waarin dorpsbewoners voor elkaar zorgen. Beerlage: 'We moeten echt terug naar hoe het vroeger was. De Participatiewet dwingt ons terug te gaan naar de basis: met elkaar, voor elkaar. En dat is helemaal niet erg. Zo was het vroeger ook gewoon.'

Samenwerkingsproject
Om dat allemaal te realiseren werkt GoudOudinWarffum onder meer samen met een groot aantal vrijwilligers, het Gezondheidscentrum Warffum, Buurtzorg Nederland, Woningbouwcoöperatie Marenland en Bureau Rizoem.

Landelijk experiment
Het plan van Kaaijk en Beerlage is ook in de rest van Nederland niet onopgemerkt gebleven. In 2013 is het door het ministerie van Binnenlandse Zaken verkozen tot landelijk experimentom de gevolgen van bevolkingsdaling tegen te gaan.
Deel dit artikel:

Recent nieuws