Aantal muskusratten in Groningen daalt

Het aantal muskusratten in de Provincie Groningen daalt. Binnen het gebied van Waterschap Noorderzijlvest zijn in 2014 weer minder muskusratten gevangen.
Daling sinds vier jaar

De Waterschappen namen in 2011 de muskusrattenbestrijding over van de provincie Groningen. En met succes. Het vangstcijfer daalt al sinds vier jaar. Afgelopen jaar zijn er 6000 stuks minder gevangen dan in 2013.
Dat vindt het waterschap geen slecht nieuws, aangezien de rat schade aan dijken kan aanrichten. De provincie Groningen heeft de grootste populatie van Nederland.

'Hemel op aarde'

'Groningen is een beetje de hemel op aarde voor de muskusrat. Er is veel water, het is een mooi kleigebied, waardoor de holen intact blijven', vertelt teammanager muskusrattenbestrijding Pieter Reitsma van het waterschap.
Ook waterschap Hunze en Aa's ving het afgelopen jaar minder muskusratten in Groningen.