PvdD: 'Provincie, spreek je uit. Minder vee?'

© FPS/Jos Schuurman
De Partij voor de Dieren in Groningen wil weten of het provinciebestuur de veestapel wil verkleinen. Dat is namelijk het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
In het rapport 'Naar een voedselbeleid' pleit de WRR ervoor om minder dierlijke producten en meer plantaardige producten te produceren.
De partij vindt dat de provincie zich daarover uit moet spreken. 'Het college kan een dergelijk gezaghebbend advies niet zomaar naast zich neer leggen', zegt Statenlid Kirsten de Wrede. 'Er wordt in dit advies gezegd dat de productie van vlees en zuivel een onevenredig hoge ecologische impact heeft.'

Melkveehouders te vrij

Volgens De Wrede verschilt de melkveehouderij tegenwoordig niets meer van intensieve veehouderij.
De dieren blijven vaak binnen, veevoer wordt geïmporteerd en mest wordt niet op omliggende gronden uitgereden. Nieuwe pluimvee- en varkenshouderijbedrijven zijn aan regels gebonden, de melkveehouderij is dat bijna niet.'