Instellingen

Veldleeuwerik haalt snavel op voor akkerranden

Om vogels in akkerbouwgebieden te behouden zijn de huidige maatregelen niet voldoende. De populairste maatregel, het instellen van ingezaaide akkerranden, bieden akkervogels als de veldleeuwerik te weinig soelaas.
Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Zij onderzochten de werking van de akker- of faunaranden.

Lukt niet

De met kruiden en grassen ingezaaide stroken langs de akkers moeten akkervogels voldoende voedsel bieden om hun jongen groot te krijgen.
Maar dat lukt niet helemaal, stelt Henk Jan Ottens van de werkgroep.

Achteruitgang

Ottens houdt zich al jaren bezig met de veldleeuwerik, een vogel die model staat voor de achteruitgang van de akkervogels. Veldleeuweriken kunnen drie keer per jaar broeden en hebben ongeveer vier jongen per nest.
En toch heeft de populatie het lastig.
Van de 237 nesten die de onderzoekers de afgelopen zes jaar vonden, lagen er slechts tien in de akkerranden.

Vossen en roofvogels

Ottens vermoedt dat de vogels de randen mijden uit angst voor vossen en roofvogels. Ze nestelen zich liever in de gewassen, maar daar krijgen ze hun jongen vaak niet groot.
Vele nesten worden kapot gemaaid.

Geen verrassing

De akkerranden zorgen dus niet voor broedsucces. Is Ottens verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek?
'Nee, en op zich is het ook niet erg als iets niet werkt. Bovendien heeft de akkerrand wel een rol; de grauwe kiekendief jaagt daar graag en doet het nu heel goed. Maar een veldleeuwerik broedt liever in het gewas.'

Schoonheid

Voor succesvol natuurbeheer zijn meer soortgerichte maatregelen nodig, zoals aangepast maaibeheer en een toename van het areaal luzerne: meerjarige gewassen waarin geen insecticiden worden gebruikt.
Volgens Ottens is het ook een kwestie van keuzes maken. Wil je maximale productie of ben je bereid genoegen te nemen met een iets mindere opbrengst?
En als er niets gebeurt? Ottens: 'Dan wordt het stil rond de akkers en krijg je het landschap dat je verdient. Vogels geven schoonheid aan het landschap.'
Op 9 januari promoveert Marije Kuiper van de Wageningen Universiteit op het onderzoek.