Verbazing over vernietigend rapport gaswinning

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is geschokt over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Daarin concludeert de raad dat het ministerie van Economische Zaken, de NAM en ook andere instanties bij de gaswinning jarenlang de veiligheid van de inwoners van Groningen hebben genegeerd.

Dat vertrouwelijke rapport is vrijdag naar buiten gebracht door RTV Noord en de NOS.

Vertrouwen
Van Beek is zeer verbaasd. 'Wat zijn onze adviezen als bestuurders aan onze burgers nog waard als je deze conclusies ziet?' Zo vraagt ze zich af.

De burgemeester wijst er verder op dat ze als bestuurder moet kunnen vertrouwen op het ministerie en een instantie als het Staatstoezicht op de Mijnen. 'Mij wordt gevraagd mijn verantwoordelijkheid te nemen, maar dat wordt zo wel heel ingewikkeld.'

Volgens de Onderzoeksraad richten de NAM, EZ, gemeente en provincie zich in hun communicatie naar burgers teveel op uitleggen van het beleid.

Geheim
De NAM wijst er in een reactie nadrukkelijk op dat het rapport nog geheim is. 'De NAM heeft net als andere geïnterviewde partijen een eerste versie van het rapport onder strikte geheimhouding ontvangen van de OVV. Partijen die informatie verstrekken uit dit rapport kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Daarnaast is het rapport nog niet definitief,' zo schrijft het gasbedrijf op de eigen website.
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws