Schoolbestuur VCPO start eigen academie

Een idee uit Finland gaat schoolbestuur VCPO Noord Groningen nu toepassen in Groningen: het schoolbestuur start een academie om leerkrachten te scholen.

De inspiratie komt van het Finse onderwijssysteem. Daar zijn alle leerkrachten universitair geschoold. Het land heeft mede hierdoor één van de beste onderwijssystemen.

De directeuren van de basisscholen hebben dit vorig jaar met eigen ogen bekeken. 

Gratis lessen
Leerkrachten kunnen nu gratis en vrijblijvend gebruik maken scholingsavonden. Die vinden plaats in Garnwerd aan Zee.

'Dus niet op een school, met een plastic bekertje koffie en het bekende plakje cake. Maar een goed verzorgde avond, met inhoudelijk, actuele, goede sprekers', zegt directeur-bestuurder Simon van der Wal. 'We willen de personeelsleden motiveren en inspireren en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.' 

Eigen talenten
De sprekers en trainers zijn eigen talenten of landelijk bekende sprekers. De lessen gaan onder andere over didactiek, organisatie, samenwerking, pedagogisch klimaat en interpersoonlijke vaardigheden op het werk. Na afloop van een scholingsavond ontvangen deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

Kleine scholendiscussie
Ondertussen is het schoolbestuur ook nog bezig met sluitingen, fusies en samenvoegingen van kleine scholen in Noord Groningen. 'De kleinescholendiscussie is niet ingegeven vanuit de financiën maar gaat over de kwaliteit op scholen. Met de academie investeren we in ons personeel en het onderwijs', legt Van der Wal uit.

Het cursusprogramma is woensdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aan de leerkrachten en directeuren getoond. 
Deel dit artikel:

Recent nieuws