Inspectie: 'Veiligheid Daniëlla had onvoldoende prioriteit'

De hulpverlenende instanties zijn ernstig tekort geschoten bij het gezin van het vermoorde verstandelijk gehandicapte meisje Daniëlla van Bergen (20) uit Groningen.
Dat blijkt uit de conclusies en verbeterpunten in het nog vertrouwelijke rapport van Samenwerkende Inspecties, een samenwerking tussen drie rijksinspectiediensten. RTV Noord heeft hier de hand op weten te leggen.

Ondanks meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling had de veiligheid van Daniëlla en haar broers onvoldoende prioriteit.

Mishandeld en gemarteld
Daniëlla van Bergen werd eind juli 2013 zo ernstig mishandeld dat ze een dag later aan haar verwondingen overleed. Het drama speelde zich af in de ouderlijke woning aan de Opaalstraat in Groningen.

De stiefvader van Daniëllla, de 46-jarige Geert W., zit sindsdien vast op verdenking van moord. Hij zou haar in de weken voor haar dood stelselmatig hebben geslagen en gemarteld.

Ook de moeder van Daniëlla zit vast. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord. Haar wordt verweten dat ze niet heeft ingegrepen.

Verkrachting
Geert W. heeft een strafblad. Hij werd in 2007 veroordeeld tot zes jaar cel voor het bedreigen en verkrachten van twee stiefdochters uit een eerdere relatie. Nog tijdens zijn gevangenschap kreeg hij een relatie met de moeder van Daniëlla. Na zijn vrijlating in 2010 gingen de twee samenwonen.

Gebrek aan regie
De Samenwerkende Inspecties (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie) concluderen dat de zorg en ondersteuning aan het gezin onvoldoende is geweest. 'Ook als deze niet in relatie wordt gebracht met de calamiteit.'

Het gezin werd de afgelopen jaren begeleid door meer dan tien instanties, variërend van gehandicaptenzorg De Zijlen, Bureau Jeugdzorg en stichting De Trans tot de GGZ, Lentis, de huisarts en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

Het gezin kampte met problemen op het gebeid van zorg, gezin, wonen, werk en inkomen financiën en veiligheid. Deze problemen zijn niet effectief en in samenhang opgepakt. Er is niet één regisseur voor het gezin geweest.

Signalen zijn ook niet goed 'opgeteld', waardoor het totaaloverzicht ontbrak, zo concludeert de Samenwerkende Inspectie.

Signalen van onveiligheid
Zowel in 1991, 2002 als in 2010 wordt melding gemaakt bij Bureau Vertrouwensarts en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

Op de signalen van onveiligheid is onvoldoende ingespeeld. Het belang van de kinderen stond niet expliciet voorop. Instanties hielden onvoldoende de focus op veiligheid van de kinderen in de thuissituatie, aldus de inspecties.

Verbeterpunten
De onderzoekers komen met een aantal verbeterpunten op het gebied van veiligheid. Zo moet de veiligheid van kinderen systematisch worden beoordeeld als er complexe problemen in een gezin spelen.

Er moet ook altijd een professional aangewezen worden die de belangen van de kinderen behartigt, ook als kinderen met een verstandelijke beperking de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Zie hier alle conclusies en verbeterpunten (pdf) uit het rapport.

Gescheiden rechtszaak
De rechtszaak tegen de stiefvader en de moeder van Daniëlla begint maandag. Op verzoek van de verdediging is er voor gekozen om de strafzaken gescheiden te behandelen. Er is daarom een week voor de zaak uitgetrokken.

Het Openbaar Ministerie komt woensdag met de eis in beide zaken.
Deel dit artikel:

Recent nieuws