Oldambt wil bij bevingsschade zelfde behandeling als G9-gemeenten

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De gemeenteraad van Oldambt sprak zich maandagavond uit over de afhandeling van aardbevingsbevingsschade door de NAM. De raad wil dat de inwoners van hun gemeente hetzelfde worden behandeld als de negen 'aardbevingsgemeentes'.
In Oldambt zijn de laatste twee jaar 299 schademeldingen gedaan. Daarvan hebben 77 geleid tot een aanbod tot schadevergoeding, negentien verzoeken zijn afgewezen en de overgrote meerderheid van de melders is nog in afwachting van een reactie.

Unaniem

De D66-fractie diende een motie in waarin zij het college verzochten alles op alles te zetten voor een gelijkwaardige behandeling voor hun inwoners. Volgens Pascal van Corbach van D66 is het voor inwoners niet uit te leggen dat 'buren' in Delfzijl en Slochteren wel gebruik kunnen maken van de extra schaderegelingen en de Oldambtsters niet.
De motie van D66 is unaniem aangenomen.

Druk bezig

Burgemeester Pieter Smit reageerde tevreden op het besluit van de raad. 'Het gaat mij er niet om dat Oldambt als aardbevingsgebied wordt gekenmerkt', zei hij. 'Maar de schadeafhandeling moet wel voor iedereen gelijk zijn. Daar zijn we ook druk mee bezig met een aantal andere gemeentes.'

Bewonersbijeenkomst

Op 29 januari is bij Restaurant 'In den Stallen' in Winschoten een bewonersbijeenkomst over de gaswinning en aardbevingen. Daar zijn in ieder geval de gemeente en de NAM bij aanwezig. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur.