'Vaarroute naar Lauwersoog moet officiële rijksvaarweg worden'

'Dramatisch slecht'. Zo noemen vissers en de handel de bereikbaarheid van de haven in Lauwersoog. Samen met de havendirectie pleiten zij voor ingrijpende maatregelen.
Riskant

Grootste probleem is het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dat is een belangrijke doorgang voor vissers die vanaf de Noordzee de haven van Lauwersoog willen binnenlopen.
Dat gat is zo ondiep dat met name de grote kotters er niet meer langs kunnen. Proberen de schippers het wel, dan kan dat zeer riskante situaties opleveren.
Veel vissers wijken daarom uit naar Harlingen. Lauwersoog loopt zo inkomsten mis. Na jaren van aanmodderen luiden alle betrokken partijen nu samen de noodklok.

Beschermde natuur

Doordat de Waddenzee een beschermd natuurgebied is, mag er niet gebaggerd worden in het Westgat. Uitzondering is wanneer het economische belang erg groot is, of als het Westgat wordt bestempeld als rijksvaarweg. Die status hebben de vaarroutes naar Harlingen, Eemshaven en Delfzijl ook. 

Ministerie

Gemeente De Marne wil buurgemeente Dongeradeel en de provincies Groningen en Friesland mobiliseren. Met die overheden en met de havendirectie en de visserij wil De Marne druk zetten op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die moet de vaarroute naar Lauwersoog opwaarderen tot officiële rijksvaarweg.

Privatisering

Havendirecteur Harm Post wijst op afspraken die halverwege de jaren negentig zijn gemaakt toen de haven werd geprivatiseerd. Die komen erop neer dat de vaarroute na de privatisering door Rijkswaterstaat op voldoende diepte zou worden gehouden.